„Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-Руканова» ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места, както и преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от пандемията COVID-19.Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500лв. национално съфинансиране. Продължителността е 3 месеца, считано от 04.08.2020 г.


Лабораторията извършва клинико-микробиологични изследвания при инфекциозни заболявания на дихателната система, отделителната и половата система, инфекциозни заболявания на кожата и меките тъкани, храносмилателната система и др.Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура, обезпечаваща точна микробиологична диагностика


Работи се с висококачествени и утвърдени в практиката диагностикуми и други консумативи.

Участва в националната система за външен лабораторен контрол и оценка на качеството на обслужване.

Обслужва се от висококвалифициран висш и среден медицински персонал с дългогодишен стаж в областта на микробиологията.